Ορθομοριακή Ιατρική – Συμπληρώματα διατροφής

H oρθομοριακή Ιατρικη είναι μια μορφή εναλλακτικής ιατρικής που στοχεύει στη διατήρηση της ανθρώπινης υγείας μέσω συμπληρωμάτων διατροφής. Η ιδέα βασίζεται στην ιδέα ενός βέλτιστου θρεπτικού περιβάλλοντος στο σώμα και υποδηλώνει ότι οι ασθένειες αντικατοπτρίζουν ελλείψεις σε αυτό το περιβάλλον.

Τα συμπληρώματα διατροφής σε υψηλές δόσεις ως μέρος της ιατρικής θεραπείας ήταν αμφιλεγόμενα, αλλά τα στοιχεία
δείχνουν ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών καθώς και στην προστασία από
την επιταχυνόμενη γήρανση που προκύπτει από βλάβες από ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, φλεγμονή και γλυκοζυλίωση .

Αυτή η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εξετάζει διάφορα συμπληρώματα που έχουν τεκμηριωμένους ρόλους στην
ιατρική θεραπεία, όπως
vitamins C and E, coenzyme Q10, alpha-lipoic acid, chromium, L-carnitine, and quercetin. 

Τα στοιχεία δείχνουν οφέλη στον διαβήτη, τις καρδιαγγειακές παθήσεις,την υπέρταση, την συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια,
(
age-related deterioration of brain function and vision), την ηλικιακή επιδείνωση της λειτουργίας του εγκεφάλου και της όρασης
και την ανοσολογική λειτουργία, καθώς και άλλα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την ηλικία.
Οι άνθρωποι επωφελούνται από συμπληρώματα διατροφής λόγω γενετικής φυσιολογικής και βιοχημικής διακύμανσης,
έκθεσης σε περιβαλλοντικούς ρύπους, βλάβες από ελεύθερες ρίζες από τον φυσιολογικό μεταβολισμό, έκθεση σε υπεριώδες φως ή όζον
και συγκεκριμένες ιατρικές καταστάσεις.
Η διαδικασία της γήρανσης οδηγεί σε βιοχημικές και φυσιολογικές
αλλαγές που μπορούν να επιβραδυνθούν και μερικές φορές να
αντιστραφούν μέσω της κατάλληλης χρήσης συμπληρωμάτων διατροφής.

 

Δρ. Μεχρνταντιάν Μέχρνταντ Μιθριδάτης

Ιατρός Ομοιοπαθητικός

https://homeopathymedicine.gr/