Στην Παρακάτω εικόνα ακολουθεί παράδειγμα επιλογής Δώρου. 

blank