Στην Παρακάτω εικόνα ακολουθεί παράδειγμα επιλογής Δώρου.